STRABILITY AB   © Copyright 2010  
Organisering, ledning & styrning av projekt - risker och möjligheter Projekt är idag en vanlig arbetsform i de flesta sammanhang. I många sammanhang tenderar projekten dessutom att bli allt större och mer komplexa - exempelvis samhällsbyggnadsprojekt, IT-projekt och projekt som handlar om att införa nya arbetssätt. Pågående samhällsförändringar leder dessutom till att projektledare och styrgrupper måste ta hänsyn till allt fler intressenter - både sakägare och parter som upplever att de berörs. Rätt organisation, projektstyrning och god projektledning blir därför allt viktigare. Projektarbete handlar mycket om att fatta beslut - goda beslut i rätt ordning och med rätt underlag. Strukturerad riskhantering underlättar, och möjliggör dessutom att nya möjligheter kan utvecklas!   Baserat på mångårig praktisk erfarenhet från stora komplexa projekt såväl som på  min forskning, hjälper jag er med frågor relaterade till organisiering, styrning, beslut och riskhantering - från idé till projektavslut. Hela tiden med fokus på och förståelse för hur människor, kommunikation och kreativitet fungerar. Tveka inte att kontakta mig om ni vill veta mer!  Henrik Szentes, Ph.D. I januari 2018 släpptes min Mer info på LinkedIn . första bok.   henrik@strability.se Klicka här för information. +46 70 276 0620        STRABILITY AB                                                              Segestrandsgatan 10 233 33 Svedala