STRABILITY AB   © Copyright 2010  
Organisering, ledarskap, samverkan - risker och möjligheter Alla verksamheter behöver engagerade människor i organisationen, ett väl organiserat arbete och en ledning som fungerar - både det formella chefsskapet och det informella ledarskapet. Dessa saker gäller såväl processbaserade som projektbaserade verksamheter och dessutom projektorganisationer som sådana. Pågående samhällsförändringar leder dessutom till att chefer, projektledare och styrgrupper måste ta hänsyn till allt fler intressenter - både sakägare och parter som upplever att de berörs. Rätt organisering, kommunikativt ledarskap och överblick blir därför allt viktigare. Mycket av ledarens vardag handlar om att fatta beslut - goda beslut i rätt ordning och med rätt underlag. Strukturerad riskhantering underlättar arbetet, och innebär dessutom att nya möjligheter kan utvecklas!   Baserat på mångårig praktisk erfarenhet i olika ledarroller i olika sammanhang såväl som på relevant forskning, hjälper jag er med frågor kring organisiering/ledarskap, samverkan, projekt och riskhantering. Tveka inte att kontakta mig om ni vill veta mer!  Henrik Szentes, Ph.D. I januari 2018 släpptes min Mer info på LinkedIn . första bok.   henrik@strability.se Klicka här för information. +46 70 276 0620        STRABILITY AB                                                              Segestrandsgatan 10 233 33 Svedala