STRABILITY AB   © Copyright 2019  
STRABILITY startades 2010 De första 6 åren kombinerades med egna forksarstudier på Luleå Tekniska Universitet på halvtid, kring organisering och ledning av komplexa projekt samt kring innovationsarbete i samhällsbyggnadssektorn. Efter försvar av min doktorsavhandling i september 2016 kombinerar jag nu mitt företagande med en deltidslärarroll på Lunds Universitet. Exempel på uppdrag sedan starten 2010.   Samverkansledare, Verksamhetsutvecklare, Mentor Utvecklat riskhanteringsplaner och drivit riskhanteringsinsatser i ett 20-tal riktigt stora komplexa projekt Modererat ett flertal workshops kring organisering och strategiska beslut, samt kring successivkalkyl av budget/prognos, i flera branscher och projekttyper Hjälpt flera företag att utveckla egna processer och verktyg för riskhantering, Drivit en branschutredning kring BIM och Juridik, samt agerat processledare för ett av fokusområden inom Smart Built Environment Utvecklat och genomfört drygt 60 kurser (1-2 dagar långa), samt minst lika många föreläsningar för grupper på mellan 15-150 personer.                                                                                                                                     Kunder i hela landet, tex: Akademiska Hus, BFAB, BIM Alliance, Byggrådet, European Spallation Source ESS AB, Higab, IFU/Handelshögskolan, IQS Samhällsbyggnad, JM, Landstinget i Östergötland, Liseberg, LKAB, LTU, Malmö Arena, NCC, Nimab, PEAB, SKANSKA, Stockholm vatten, Sveland, Swedbank, Thage, Trafikverket, Västra Götalands Län och Umeå Kommun.