STRABILITY AB   © Copyright 2019   
Rådgivning och konsultinsatser, samt utbildning och inspiration Rådgivning, samt kurser och föreläsningar riktade till olika aktörer.                            Aspekter kring ledarskap, organisering och gruppdynamik genomsyrar alla uppdrag - gemensamt för alla organisationer  oavsett bransch är ju att människor är inblandade och hela tiden påverkar möjligheterna till framgång. Typiska uppdrag: Rådgivare kring organisering, ledarskap, samverkan/samarbete, projektmodeller och riskhanteringsmetodik Moderator/Processledare för workshop - riskhantering, strategiarbete, beslutssituation Mentor Projektledare för utvecklande respektive implementation av processer och metodik Föreläsare/Kursledare -  seminarier 30 min - 4 timmar, och kurser över flera dagar,med humor som pedagogisk ansats Mer information om föreläsarinsatser finns också på http://www.sverigestalare.se/talare/henrik-szentes  I samarbete med STF/BFAB erbjuder jag en öppen kurs för byggherrar, entreprenörer och projektörer: Riskhantering i projekt