STRABILITY AB   © Copyright 2010   
Rådgivning och insatser i projekt, samt utbildning och inspiration Rådgivning i alla projektskeden, samt kurser och föreläsningar riktade till olika aktörer.                            Aspekter kring ledarskap, organisering och gruppdynamik genomsyrar alla uppdrag - gemensamt för alla projekt oavsett             bransch är ju att människor är inblandade och hela tiden påverkar möjligheterna till framgång. Typiska uppdrag: Rådgivare kring organisering, beslutsmetodik, projektmodeller och riskhanteringsmetodik Moderator/Processledare för workshop - riskhantering, strategiarbete, beslutssituation Projektledare för utvecklande respektive implementation av processer och metodik Kursledare - Riskhantering/Riskkommunikation/Projektledning/Uppdragsledning Föreläsare -  seminarier 30 min - 4 timmar, med humor som pedagogisk ansats Mer information om föreläsarinsatser finns också på http://www.sverigestalare.se/talare/henrik-szentes    I samarbete med Stockholm School of Economics Executive Education erbjuder jag en öppen kurs för projektledare, chefer och beslutsfattare i olika branscher: Riskhantering och styrning av projekt I samarbete med STF/BFAB erbjuder jag en öppen kurs för byggherrar, entreprenörer och projektörer: Riskhantering i projekt